Wat kan ik zelf doen als klant voor een kwaliteitsvolle vertaling?

translation quality

We geven u met plezier enkele gouden tips mee die je kunnen helpen om een kwaliteitsvolle vertaling te verkrijgen:

  1. Stuur enkele teksten door naar de gekozen vertaalbureaus en vraag hen deze kosteloos te vertalen als kwaliteitscheck. Een halve bladzijde is een minimum doch vraag in de andere richting niet meer dan enkele bladzijden maximum, zo niet riskeer je dat waardevolle kandidaten direct afhaken.
  2. Doe navraag naar wat je zult krijgen voor die prijs: enkel de vertaling op zich, of inclusief het nalezen door een andere vertaler, vaak omschreven als proeflezen?  Ook al werk je met vaklui, een fout is snel gebeurd en je hebt volkomen het recht te eisen dat de teksten ook zijn nagelezen door een tweede expert-vertaler.
  3. Sta er op dat uw documenten worden vertaald door iemand die expert is in uw materie, als extra kwaliteit dus bovenop zijn loutere vaardigheden op het vlak van vertaalwerk. De in tip 1 voorgestelde gratis proefvertaling zal je al snel een grondige indruk geven van de mate waarin de vertaler je business kent.  De meeste professionele vertaalbureaus doen dat graag. Je zult merken dat de meeste ernstige vertaalbureaus vertrouwd zijn met dergelijke verzoeken.
  4. Peil even naar referenties die aantonen dat het vertaalbureau ervaring heeft met uw business. Misschien kunnen ze verwijzen naar andere bedrijven die klant bij hun zijn en bij wie je gerust even navraag mag doen.

5 goede redenen om in zee te gaan met een klein vertaalbureau

klein vertaalbureau

Heeft u een vertaalbureau nodig? Zoals u misschien heeft gezien, is het aanbod van vertaalbureaus groot. Maar u wilt graag met alleen de beste professionele vertalers werken, en het liefst tegen betaalbare tarieven!

Er zijn een aantal belangrijke punten waar u op moet letten wanneer u een vertaalbureau kiest. Hieronder delen we vijf redenen waarom het beter is voor een kleinschaliger vertaalbureau te gaan.

#1 Snelle respons

Wie denkt aan een klein team, verbindt daar al gauw een efficiëntere communicatie en een hogere antwoordsnelheid aan.

Dat klopt, door de korte lijnen is de communicatie binnen de onderneming vereenvoudigd waardoor het mogelijk wordt om de klanten een snelle en goed gecoördineerde service aan te bieden dat weer leidt tot een hogere klanttevredenheid.

Geen risico dus op de typische traagheid van grote ondernemingen en een gebrek aan dynamiek. Kies daarom voor een klein vertaalbureau dat erin slaagt om kwaliteit en snelheid te combineren.

U hebt zeer dringend een vertaling nodig?

Reden te meer om samen te werken met een kleine structuur, die veel sneller uw vraag in behandeling zal nemen, uw documenten zal vertalen en u de vertalingen zal bezorgen op de gewenste leverdatum.

#2 Menselijk contact

Steeds meer bedrijven zijn alleen bereikbaar via een webformulier op hun site. Een telefoonnummer of email adres is moeilijk te vinden, als ze die al op de website hebben staan.

Dit maakt het lastig direct menselijk contact te hebben. Kies voor een kleiner vertaalbureau en u zult altijd snel met een medewerker in contact kunnen komen, op de door u gewenste manier.

#3 Een gepersonaliseerde opvolging, van a tot z

Wanneer u beroep doet op een kleiner vertaalbureau, wordt uw te vertalen inhoud beheerd door een uniek tussenpersoon: de projectleider.

Deze persoon staat in voor een vlot verloop van het hele vertaalproces, tot en met de levering van de vertaalde documenten.

#4 Snelle en eenvoudige administratieve afhandeling

Ziehier de ideale mix voor een hogere klanttevredenheid: een optimale reactiesnelheid, het menselijk contact en een gepersonaliseerde opvolging van begin tot einde… en tot slot een snelle en eenvoudige afhandeling van het administratieve details.

En uiteraard vertaalwerk van hoge kwaliteit, die u steeds wordt bezorgd binnen de afgesproken deadlines!

#5 Een vertaalservice op maat

Ons vertaalbureau stelt u haar uitgebreid netwerk van professionele vertalers ter beschikking, speciaal voor u op zorgvuldige wijze geselecteerd op basis van strikte en uiterst strenge criteria. Uw projectleider zal instaan voor de volledige opvolging en het vlotte verloop van het operationeel gebeuren.

Hij zal zorgvuldig te werk gaan bij de selectie van de meest geschikte en ervaren vertaler voor u, en hij zal ervoor zorgen dat de samenwerking met ons bedrijf vlekkeloos verloopt.

Alles nog even voor u samengevat. U heeft een professionele vertaler nodig en u wenst dat alles simpel, vlot en doeltreffend verloopt?

U bent de interactie met meerdere contactpersonen beu, waarvan niemand uw dossier en wensen echt goed kent? Een samenwerking met een vertaalbureau op mensenmaat is dan ongetwijfeld de ideale formule voor u.

België: een klein land, maar een grote markt voor vertaalwerk!

Bruxelles Belgique Marché Traduction

België, dat kleine land met pakweg 11 miljoen inwoners, boeit tal van personen. Want ook al heeft het maar een bescheiden grondgebied, kent ons land maar liefst drie verschillende officiële talen: het Nederlands, het Frans en het Duits. Hier moet dus intern enorm veel vertaalwerk gebeuren! Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd! Het landje is opgedeeld in drie Gemeenschappen (de Vlaamse, Franse en Duitse) alsook 3 Gewesten (Het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De beslissingsbevoegdheid is geen exclusief recht van de Federale Regering of het Federaal Parlement, maar deze is verspreid over verschillende instanties die elk op autonome wijze hun bevoegdheden hebben. Complex denkt u? Misschien wel, maar deze meertalige omgeving biedt boven alles een rijke voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van de vertaalmarkt. Vertaalwerk is dus cruciaal in dit land!

Vertalers: pioniers in communicatie op nationaal niveau

Het verbaast u misschien dat inwoners van eenzelfde land er niet in slagen om in dezelfde taal te communiceren? Echter, dit is de dagelijkse realiteit in ons land. Het is een feit dat niet alle Belgen tweetalig, laat staan drietalig zijn.  En het is daar dat tolken en vertalers op de proppen komen. Zij zorgen ervoor dat er een goede communicatie blijft bestaan te midden van dit kleine landje, voorwerp van de taalverschillen die zich verder konden ontwikkelen doorheen de tijd.

Brussel, hoofdstad van de Europese Unie

Bovenop de meertalige context die typisch is voor België, komt er nog een extra dimensie tevoorschijn voor vertalers en tolken. Het zal u niet verbazen dat Brussel, de politieke hoofdstad van de 28, de meerderheid van de instellingen aan de Europese Unie herbergt, in het bijzonder de Europese Commissie en Parlement, alsook de Raad van Ministers. Deze instellingen ontvangen elke dag opnieuw een ruime waaier van buitenlandse vertegenwoordigers die neerdalen in onze hoofdstad voor hun ruime waaier aan activiteiten. Op een haast natuurlijke wijze zijn onze taalexperten hier aan de slag, in het hart van de talrijke internationale interacties in Brussel.

Brussel, zetel van tal van internationale organisaties

Naast de Europese instellingen hebben tal van internationale organisaties hun hoofdzetel in onze hoofdstad. Denken we bv. maar aan de NATO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie), de WDO (Wereld Douane Organisatie) of de vele andere organisaties met een afdeling in Brussel zoals de UNO, de UNESCO, de WGO (de Wereld Gezondheid Organisatie), de IAO (Internationale Arbeids Organisatie). Al deze organen met hun internationale dimensie en hun verschillende talen en culturen, maken van Brussel een draaischijf in meertalige communicatie en het daarmee verbonden vertaal- en tolkwerk.

België, een strategische as

Vertalers en tolken van overal ter wereld voelen zich door al deze elementen aangetrokken tot deze bloeiende markt, in het land van bier en chocolade. Velen zien er mooie toekomstperspectieven en proberen hun plaats op deze markt te veroveren, in het hartje van een sector gekenmerkt door een felle concurrentie. Beste vertalers en tolken… u weet dus waar te zoeken voor een volgende uitdaging!