multilingual people

Engels als extra taal volstaat, of toch niet?

Kennis van andere talen is cruciaal voor bedrijven die internationaal actief zijn. We denken dat de voordelen van meertaligheid binnen bedrijven enorm zijn.

Correct, met een goede kennis van het Engels komt men vaak al een heel eind vooruit omdat het zowat overal ter wereld de gemeenschappelijke communicatietaal bij uitstek is.

Nochtans is het vermogen als bedrijf om te kunnen communiceren in meerdere talen een sterke troef ten aanzien van concurrenten, zeker in die landen waar men eerder opteert voor het Spaans, het Frans of een oosterse taal voor de internationale communicatie.

Een andere troef die vaak wordt onderschat is de kracht om de moedertaal te kunnen spreken van de internationale partners.

Dit is sterk verschillend van de ene cultuur tot de andere, maar op die plekken waar men de kennis van de moedertaal op prijs weet te stellen, heeft men alvast een sterk competitief voordeel.

Het kennen van de lokale taal beschouwt men als een vorm van respect voor de cultuur en de identiteit van de klanten, wat het vertrouwen zal doen toenemen.

Het beheersen van de lokale taal bezorgt je een unieke positie!

Bovendien geeft men door die investering in het beheersen van de lokale taal, het gevoel dat men zich engageert op langere termijn.

Tot slot krijgt men veel betere inzichten in het lokale gebeuren van dat vreemde land.

Denken we maar aan het beter verstaan van, en het kunnen omgaan met lokale regels, gewoontes, welke marketing-communicatie men best hanteert, enzovoort.

Ook binnen de organisatie zelf schuilen er tal van voordelen in meertaligheid.

Denken we bijvoorbeeld maar aan de kracht van meertalige werknemers die door hun talenkennis veel vlotter de banden zullen versterken met klanten en andere lokale organisaties in het buitenland.

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat wij Nederlands het Engels (als tweede-taalsprekers), als beste ter wereld beheersen.

Maar, begrijpen we de nuances ook altijd wanneer we de taal gebruiken?

We ontwikkelden een quiz om te toetsen hoe goed Nederlanders de intentie van de Britten begrijpen in een zakelijke context. En wat blijkt, als het aankomt op ons begrip van de nuances moeten we het doen met een mager zesje!

powered by Typeform