geld uitgeven aan vertaalwerk

Het klopt dat elke organisatie medewerkers heeft die andere talen kennen en hoe vaak horen we niet spreken over die vertaalsoftware die steeds beter zou worden?

Dus, waarom dan nog geld besteden aan een vertaalbureau?

De eerste goede reden om dit toch te doen is de garantie op kwaliteit. Beeld je even in dat je vertaalde documenten fouten bevat.

In het beste geval zal de lezer er misschien kunnen mee lachen, doch het kan veel erger uitdraaien wanneer slechte vertalingen de oorzaak worden van het verlies aan vertrouwen in uw bedrijf.

Nog erger wordt het wanneer slecht vertaalwerk ervoor zorgt dat je orders aan je neus ziet voorbij gaan of je in een rechtsgeding belandt, omdat je vertaling onjuiste informatie bevat waardoor andere schade ondervinden.

Buitenstaanders beseffen vaak niet dat professionele vertalers jaren opleiding volgden en zich doorheen de tijd permanent blijven specialiseren in hun specifieke werkdomein en specialisaties.

Naast de zekerheid op kwaliteit bieden professionele vertaalbureaus een tweede onmiskenbaar voordeel: tijd en snelheid.

De technische hulpmiddelen die vandaag doorgaans enkel beschikbaar zijn bij professionals in vertaalwerk bieden klanten het voordeel op kortere leveringstijden, lagere kosten en een consistent gebruik van de specifieke terminologie die eigen is aan elke branche of bedrijf.

Professionele vertaalbureaus kunnen het zich door veelvuldig gebruik veroorloven om te investeren in deze technologieën, terwijl dit voor elk ander bedrijf vaak niet interessant is, omdat het maar sporadisch wordt gebruikt.

Ons besluit? Beroep doen op een professioneel vertaalbureau is een goede investering waar u geen spijt zult van hebben.

Je krijgt immers vaak maar 1 kans bij geïnteresseerde klanten: indien je boodschap als onprofessioneel overkomt of onjuiste informatie bevat, mag je het wel vergeten.