Bruxelles Belgique Marché Traduction

België, dat kleine land met pakweg 11 miljoen inwoners, boeit tal van personen. Want ook al heeft het maar een bescheiden grondgebied, kent ons land maar liefst drie verschillende officiële talen: het Nederlands, het Frans en het Duits. Hier moet dus intern enorm veel vertaalwerk gebeuren! Maar daarmee is nog lang niet alles gezegd! Het landje is opgedeeld in drie Gemeenschappen (de Vlaamse, Franse en Duitse) alsook 3 Gewesten (Het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De beslissingsbevoegdheid is geen exclusief recht van de Federale Regering of het Federaal Parlement, maar deze is verspreid over verschillende instanties die elk op autonome wijze hun bevoegdheden hebben. Complex denkt u? Misschien wel, maar deze meertalige omgeving biedt boven alles een rijke voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van de vertaalmarkt. Vertaalwerk is dus cruciaal in dit land!

Vertalers: pioniers in communicatie op nationaal niveau

Het verbaast u misschien dat inwoners van eenzelfde land er niet in slagen om in dezelfde taal te communiceren? Echter, dit is de dagelijkse realiteit in ons land. Het is een feit dat niet alle Belgen tweetalig, laat staan drietalig zijn.  En het is daar dat tolken en vertalers op de proppen komen. Zij zorgen ervoor dat er een goede communicatie blijft bestaan te midden van dit kleine landje, voorwerp van de taalverschillen die zich verder konden ontwikkelen doorheen de tijd.

Brussel, hoofdstad van de Europese Unie

Bovenop de meertalige context die typisch is voor België, komt er nog een extra dimensie tevoorschijn voor vertalers en tolken. Het zal u niet verbazen dat Brussel, de politieke hoofdstad van de 28, de meerderheid van de instellingen aan de Europese Unie herbergt, in het bijzonder de Europese Commissie en Parlement, alsook de Raad van Ministers. Deze instellingen ontvangen elke dag opnieuw een ruime waaier van buitenlandse vertegenwoordigers die neerdalen in onze hoofdstad voor hun ruime waaier aan activiteiten. Op een haast natuurlijke wijze zijn onze taalexperten hier aan de slag, in het hart van de talrijke internationale interacties in Brussel.

Brussel, zetel van tal van internationale organisaties

Naast de Europese instellingen hebben tal van internationale organisaties hun hoofdzetel in onze hoofdstad. Denken we bv. maar aan de NATO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie), de WDO (Wereld Douane Organisatie) of de vele andere organisaties met een afdeling in Brussel zoals de UNO, de UNESCO, de WGO (de Wereld Gezondheid Organisatie), de IAO (Internationale Arbeids Organisatie). Al deze organen met hun internationale dimensie en hun verschillende talen en culturen, maken van Brussel een draaischijf in meertalige communicatie en het daarmee verbonden vertaal- en tolkwerk.

België, een strategische as

Vertalers en tolken van overal ter wereld voelen zich door al deze elementen aangetrokken tot deze bloeiende markt, in het land van bier en chocolade. Velen zien er mooie toekomstperspectieven en proberen hun plaats op deze markt te veroveren, in het hartje van een sector gekenmerkt door een felle concurrentie. Beste vertalers en tolken… u weet dus waar te zoeken voor een volgende uitdaging!